Phần mềm bán hàng Master Pro

Phần mềm bán hàng Master Pro

Phần mềm bán hàng Master Pro áp dụng công nghệ xử lý đa nền tảng và Cloud Computing (Điện toán đám mây), có đầy đủ nghiệp vụ cả Bán hàng, Kế toán bán hàng, Kho hàng, Nhân sự và Chăm sóc khách hàng CRM (Quản lý quan hệ khách hàng),… được Khách hàng sử dụng đánh giá là sản phẩm có nghiệp vụ đầy đủ và uy tín tại thị trường Việt Nam

Phần mềm quản lý nhân sự Lotus Pro

Phần mềm quản lý nhân sự Lotus Pro

Phần mềm quản lý nhân sự Lotus Pro không đơn thuần chỉ là phần mềm quản lý nhân sự, công, lương, đào tạo, tuyển dụng, mà nó chính là giải pháp quản trị nguồn nhân lực toàn diện, đưa ra những thống kê về hiệu quả công việc KPI hay áp dụng mô hình BSC vào quản trị nhân sự, giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt kịp thời tình hình biến động nhân sự. Tại Việt Nam, Lotus Pro đã có trên 200 Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng, trong đó có những doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, đây là thành quả sau hơn 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm của HOSCO.

Phần mềm quản lý phân phối Lotus DMS

Phần mềm quản lý phân phối Lotus DMS

HOSCO được thành lập vào tháng 7 năm 2010, cung cấp giải pháp phần mềm doanh nghiệp tại Việt Nam. Từ năm 2017, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành người dẫn đầu Internet of Things tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là giải pháp trang trại thông minh bằng cách làm chủ phần mềm và phần cứng. Khẩu hiệu của chúng tôi là đầu tiên không theo dõi có nghĩa là chúng tôi sẽ áp dụng công nghệ mới nhất như AI, Machine Learning và Internet of Thing vào một giải pháp để trở thành người dẫn đầu trong thị trường mà chúng tôi hướng tới

Giải pháp quản lý nhân sự Lotus ERP

Giải pháp quản lý nhân sự Lotus ERP

Là hệ thống thông tin tích hợp tất cả các ứng dụng liên quan đến quản trị và điều hành doanh nghiệp

Phần mềm bán hàng tích hợp SAP B1

Phần mềm bán hàng tích hợp SAP B1

Giải pháp phần mềm quản lý bán hàng tích hợp giải pháp Quản trị nguồn lực SAP Business One

Phần mềm bán hàng tích hợp Lotus ERP

Phần mềm bán hàng tích hợp Lotus ERP

Giải pháp quản lý bán hàng Master Pro tích hợp với hệ thống quản lý nhân sự Đa Kênh


Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm


Hotline 24/7: 0909 934 689