Giấy chứng nhận bản quyền Fast Business Online

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Business Online

Fast Business Online là giải pháp ERP quản trị toàn diện doanh nghiệp trên nền tảng web đã được đăng ký bản quyền từ năm 2012. Phần mềm cho phép truy cập, làm việc mọi lúc, mọi nơi.

Xem chi tiết
Giấy chứng nhận bản quyền Fast Business

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Business

Phần mềm ERP Fast Business đăng ký bản quyền từ 2004, là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng.

Xem chi tiết
Giấy chứng nhận bản quyền Fast Financial

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Financial

Fast Financial là phần mềm quản trị tài chính kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn có 16 phân hệ nghiệp vụ.

Xem chi tiết
Giấy chứng nhận bản quyền Fast DMS Online

Giấy chứng nhận bản quyền Fast DMS Online

Fast DMS Online là giải pháp quản lý hệ thống phân phối và bán hàng từ công ty đến các cửa hàng đại lý, nhà phân phối thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng. Hệ thống cung cấp các dữ liệu về lộ trình của nhân viên, quy trình và kết quả bán hàng.

Xem chi tiết
Giấy chứng nhận bản quyền Fast CRM Online

Giấy chứng nhận bản quyền Fast CRM Online

Fast CRM Online là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, giúp cập nhật, lưu trữ tất cả các thông tin về khách hàng, cung cấp đầy đủ các báo cáo theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online

Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online

Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…

Xem chi tiết
Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting

Phần mềm kế toán Fast Accounting phát triển từ năm 1997. Phần mềm làm việc qua internet với tốc độ cực nhanh và có thể thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của từng khách hàng.

Xem chi tiết
Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting Online

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting Online

Fast Accounting Online là phần mềm kế toán điện điện toán đám mây đầu tiên tại Việt Nam. Sản phẩm cung cấp giải pháp quản lý kế toán một cách nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.

Xem chi tiết
Giấy chứng nhận bản quyền giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử giúp khách hàng lập, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Fast e-Invoice đã được đăng ký bản quyền năm 2019.

Xem chi tiết


Hotline 24/7: 0909 934 689