Được sự giới thiệu Học Viện Nông nghiệp Việt Nam và  AIT, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Bangladesh

ông Mohammad Abdur Razzaque có chuyên làm việc tại Nextfarm và thăm trang trại đang sử dụng sản phẩm

Nextfarm, qua buổi thăm và làm việc với Nextfarm, ông Mohammad Abdur Razzaque  hỏi “Tại sao Nông nghiệp Việt

Nam trước đây cũng tương đồng Bangladesh mà giờ đây là xuất khẩu được rất nhiều nước trên thế giới”.

“Việt Nam đang dần dần thay đổi nhận thức về Nông nghiệp bởi những con người đam mê Nông nghiệp, Nextfarm cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cộng đồng đó, những người mong muốn biến những vùng đất cằn cỗi, không ai mong muốn sở hữu thành những vũng đất trù phú, nơi có thể kiếm được tiền và tạo công ăn việc làm cho nhiều người bằng việc phát triển bền vững là lĩnh vực Nông nghiệp” Nextfarm chia sẻ.

 

Bộ trường Bộ Nông nghiệp Bangladesh và Nextfarm

Bộ trường Bộ Nông nghiệp Bangladesh và Nextfarm

Đoàn đến thăm Ricfam – Khách hàng của Nextfarm nơi đang sử dụng sản phẩm Nextfarm NMC Pro cho sản xuất của mình

Đoàn đến thăm Ricfam – Khách hàng của Nextfarm

Đoàn đến thăm Ricfam – Khách hàng của Nextfarm

Đoàn đến thăm Ricfam – Khách hàng của Nextfarm