Giải pháp phân tích dữ liệu nông nghiệp NEXTFARM big data

Nextfarm tự hào là đơn vị đi đầu về việc phân tích dữ liệu lớn cho Giải pháp Nông nghiệp thông minh tại Việt Nam, phân tích dữ liệu Nông nghiệp ra sao, sự kết hợp giữa chuyên gia Nông nghiệp và các nhà phát triển ứng dụng như thế nào là chủ đề rất được quan tâm.

VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG?

Vấn đề đang gặp phải của rất nhiều Doanh nghiệp làm về Nông nghiệp hiện tại là dữ liệu, kể cả khi có dữ liệu rồi cũng không không thể nào làm cho dữ liệu có ý nghĩa. Chính vì vậy Nextfarm đưa giải pháp phân tích dữ liệu lớn của Nông nghiệp để hỗ trợ người trồng có thể tự học từ các vụ trước và hỗ trợ cho các vụ sau.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NÔNG NGHIỆP LỚN (BIG DATA) CỦA NEXTFARM?
Nextfarm nghiên cứu các giải pháp học máy (machine learning) và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu lớn cho mỗi loại cây trồng. Các kết quả nghiên cứu này sẽ giúp quá trình phân tích tự động, đưa ra các tham số phù hợp trong điều kiện môi trường thích nghi với cây trồng dựa vào dữ liệu từ các sensors, môi trường IoT. Hệ thống học máy kết hợp với các tri thức của chuyên gia nông nghiệp, giúp cho cây trồng phát triển thuận lợi, tăng năng suất đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp thông minh.

CÔNG NGHỆ NÀO ĐỂ THU THẬP DỮ LIỆU?
Với những công nghệ hiện tại Nextfarm đang có gồm hệ thống thu thập dữ liệu từ cảm biến, hệ thống châm phân tưới việc phân tích dữ liệu là điều tối quan trọng trong hệ thống Nông nghiệp thông minh.

Sự kết hợp của Nextfarm với chuyên gia Nông nghiệp, cùng phân tích các chỉ số như dinh dưỡng EC, PH, nhiệt độ độ ẩm, CO2 theo từng giai đoạn của một vụ, dữ liệu sẽ được tự động cập nhật lên hệ thống server cloud, rồi từ đó sẽ tối ưu học dần cho các vụ sau, giúp người trồng từ vụ thứ ba sẽ nhận được phản hồi tư vấn trực tiếp từ hệ thống học máy (Machine Learning) và trí tuệ nhân tạo (AI).


Tags: Nông nghiệp thông minh NextFarm,

Bài liên quanHotline 24/7: 0909 934 689