Nextfarm chúng tôi rất vinh dự khi được Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Jetro tại Thái Lan ông Shozo Sakata đến văn phòng Nextfarm về việc dưa công nghệ Nextfarm cho dự án của mình và giới thiệu cho Doanh nghiệp Công nghệ và Nông nghiệp của Nhật tại Đông Nam Á.

Nextfarm và Jetro Nhật Bản

Nextfarm chúng tôi cũng chẳng biết nói gì mới khi nền Nông nghiệp và Công nghệ của Nhật đạt đến đẳng rất khác, chỉ cố gắng truyền khát vọng muốn thay đổi khi chia sẻ Nextfarm cố gắng vẫn tiếp tục cải tiến sản phẩm, cập nhật công nghệ mới để tiếp tục đưa công nghệ vào sản xuất Nông nghiệp vì chúng tôi tin công nghệ hoàn toàn thay đổi được cách thức sản xuất Nông nghiệp và minh bạch hơn.

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường (áo đỏ) và Phó Chủ tịch Jetro Nhật Bản tại Thái Lan ông Shozo Sakata

CEO Nextfarm ông Trần Quang Cường (áo đỏ) và Phó Chủ tịch Jetro Nhật Bản tại Thái Lan ông Shozo Sakata