Triển khai thành công Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm cho HTX Đại Đoàn Kết tại Hà Đông

Với yêu cầu khắt khe trong việc phân tích dữ liệu Nông nghiệp cho cà chua Miền Bắc, đưa các công nghệ học máy và trí tuệ nhân tạo vào Giải pháp Nông nghiệp thông minh, và sự trợ giúp của các chuyên gia.

Chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng của HTX Đại đoàn kết tại Hà Đông khi triển khai Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm


Tags: Nông nghiệp thông minh NextFarm,

Bài liên quanHotline 24/7: 0909 934 689