TUYỂN DỤNG THỰC TẬP CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm cần tuyển dụng thực tập các ngành cơ điện tử, tự động hóa, cơ khí hoặc điện tử lập trình hệ thống vi điều khiển hoặc lập trình tự động hóa Nông nghiệp. Yêu cầu: – Yêu thích […]

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP KỸ SƯ CƠ KHÍ

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP KỸ SƯ CƠ KHÍ  Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia vào việc nghiên cứu, thiết kế các hệ thống máy của công ty Yêu cầu: – Sinh viên năm 3, 4 đang học chuyên ngành liên quan – Có đam mê với ngành cơ khí Quyền lợi: – […]

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP PHP

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP PHP Mô tả công việc: – Hỗ trợ lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch marketing trên các phương tiện online (Google Adwords, Facebook Ads..). – Quảng bá các sản phẩm trên các phương tiện truyền thông của Công ty và bên ngoài (viết bài, sử dụng các công cụ […]

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH PHP

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH PHP   Mô tả công việc: – Tham gia thực hiện các dự án và xây dựng sản phẩm website, ứng dụng của Công ty, hỗ trợ kỹ thuật, triển khai các dự án theo yêu cầu. – Lập trình, thiết kế, hỗ trợ phát triển các sản phẩm phần mềm. […]

KĨ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ Mô tả công việc: – Khảo sát, nghiên cứu sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng – Phụ trách thiết kế các hệ thống máy của công ty – Trực tiếp nghiên cứu tối ưu lại hệ thống máy của công ty. Yêu cầu: – Sử dụng thành thạo một […]Hotline 24/7: 0909 934 689