TUYỂN DỤNG THỰC TẬP PHP

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP PHP Mô tả công việc: – Hỗ trợ lập kế hoạch, triển khai các chiến dịch marketing trên các phương tiện online (Google Adwords, Facebook Ads..). – Quảng bá các sản phẩm trên các phương tiện truyền thông của Công ty và bên ngoài (viết bài, sử dụng các công cụ […]

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm cần tuyển dụng thực tập các ngành cơ điện tử, tự động hóa, cơ khí hoặc điện tử lập trình hệ thống vi điều khiển hoặc lập trình tự động hóa Nông nghiệp. Yêu cầu: – Yêu thích […]

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP KỸ SƯ CƠ KHÍ

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP KỸ SƯ CƠ KHÍ   Mô tả công việc: – Trực tiếp tham gia vào việc nghiên cứu, thiết kế các hệ thống máy của công ty Yêu cầu: – Sinh viên năm 3, 4 đang học chuyên ngành liên quan – Có đam mê với ngành cơ khí Quyền lợi: […]Hotline 24/7: 0909 934 689